Inschrijven HERFSTtijd Opmeer 2020

Inschrijving
U dient zich in te schrijven voor 20 september. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst in
behandeling genomen. Zorg voor uw eigen administratie dat u een afschrift houdt van waar u zich voor
heeft ingeschreven.

U kunt dit jaar op twee manieren inschrijven:
Per mail met gelijktijdige betaling via de bank
U kunt het ingevulde formulier vanaf de website www.ZomertijdOpmeer.nl rechtstreeks mailen naar
zomertijdopmeer@gmail.com.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL83 INGB 0001760046
ten name van E.M. Pranger te Opmeer, onder vermelding van Herfsttijd Opmeer.

Zodra het totaleverschuldigde bedrag is ontvange, is uw inschrijving definitief.

Met een envelop
U kunt ook inschrijven door het ingevulde formulier en geld in de brievenbus bij de organisatoren te doen:
Planetenlaan 13 te Opmeer of Berkenlaan 7 te Hoogwoud.

Alle activiteiten hebben een nummer en titel.
U zet een kruisje in de kolom ‘aangemeld’ achter de activiteit van uw keuze.

Gaat deze niet door, dan bellen wij u. U krijgt dan uw geld terug of u kunt binnen een week
een andere activiteit kiezen. U kunt dat doorgeven op telefoonnummer 06 579 573 46. In dat geval wordt het
bedrag verrekend.

Let bij het inschrijven op het volgende:
– Vul het formulier volledig in aan beide zijden!
– Vul voor iedere deelnemer een eigen formulier in (dus niet 2 of meer namen op 1 formulier). Ook voor uw
(klein )kind een apart formulier invullen.