Wijzigingen Zomertijd Opmeer 2020

Zomertijd Opmeer 2020 wordt “Nà de Zomertijd in Opmeer”!

De twee weken met activiteiten van Zomertijd Opmeer konden deze zomer helaas niet doorgaan i.v.m. de beperkingen rond het Coronavirus. Heel jammer, maar we gaan voor de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers.

In eerste instantie wilden we proberen om Zomertijd eind augustus nog door te laten gaan, maar in overleg met de gemeente en het SJJO hebben we toch besloten om dit niet te doen omdat de risico’s en de beperkingen nog te groot zijn. We zouden in deze periode te weinig mogelijkheden hebben om uitjes te doen met de busjes en activiteiten op locatie te organiseren.

Maar uitstel is bij ons geen afstel.

Zomertijd Opmeer gaat plaatsvinden in de herfst, direkt na de herfstvakantie van de scholen.

Dus  “NàZomertijd Opmeer”  vindt nu plaats van zaterdag 17 oktober tot en met zaterdag 24 oktober!

Het programmaboekje wordt dit jaar bij alle deelnemers van de afgelopen twee jaar in de brievenbus bezorgd, maar zullen ook op de bekende plaatsen te vinden zijn.
We zullen u via de kranten en de DVG op de hoogte houden.

De programmaboekjes zullen waarschijnlijk begin september beschikbaar zijn.

Inschrijving
U dient zich in te schrijven voor 20 september. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst in
behandeling genomen. Zorg voor uw eigen administratie dat u een afschrift houdt van waar u zich voor
heeft ingeschreven.

U kunt dit jaar op twee manieren inschrijven:

Per mail met gelijktijdige betaling via de bank
U kunt het ingevulde formulier vanaf de website www.ZomertijdOpmeer.nl rechtstreeks mailen naar
zomertijdopmeer@gmail.com. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL83 INGB 0001760046
ten name van E.M. Pranger te Opmeer, onder vermelding van Herfsttijd Opmeer. Zodra het totale
verschuldigde bedrag is ontvange, is uw inschrijving definitief.
Met een envelop
U kunt ook inschrijven door het ingevulde formulier en geld in de brievenbus bij de organisatoren te doen:
Planetenlaan 13 te Opmeer of Berkenlaan 7 te Hoogwoud.

Alle activiteiten hebben een nummer en titel. U zet een kruisje in de kolom ‘aangemeld’ achter de activiteit
van uw keuze. Gaat deze niet door, dan bellen wij u. U krijgt dan uw geld terug of u kunt binnen een week
een andere activiteit kiezen.

U kunt dat doorgeven op telefoonnummer 06 579 573 46. In dat geval wordt het bedrag verrekend.

Let bij het inschrijven op het volgende
– Vul het formulier volledig in aan beide zijden!
– Vul voor iedere deelnemer een eigen formulier in (dus niet 2 of meer namen op 1 formulier). Ook voor uw
(klein )kind een apart formulier invullen

De anderhalve meter afstand moeten we erin houden, maar we zullen alle activiteiten zo organiseren dat  u veilig met ons mee kunt doen.

U komt dit jaar toch ook weer??

Voor info kunt u contact opnemen met:

Else Pranger en Jolande Stijnman

zomertijdopmeer@gmail.com

em.pranger@quicknet.nl

Mobiel: 06-30451263